Agenda

Program SECURE 2024 to dwa dni konferencji wypełnione najważniejszymi i najbardziej aktualnymi zagadnieniami z obszaru cyberbezpieczeństwa. Sesje podzielone są blokami tematycznymi na plenarne (do południa) oraz równoległe (po południu).

W agendzie SECURE 2024 znajdą się zagadnienia z zakresu:

  • cyberbezpieczeństwa sztucznej inteligencji w obszarze technicznym, strategicznym i regulacyjnym,
  • cyberbezpieczeństwa i cyberobrony w dobie wojny w Ukrainie,
  • metod oraz narzędzi wykrywania i reagowania na znane podatności,
  • analizy malware,
  • ransowmare i innych najpopularniejszych ataków wymierzonych w jednostki samorządu terytorialnego – przeciwdziałania, reagowania i współpracy,
  • działań technicznych i programowych zwiększających poziom dojrzałości cyberbezpieczeństwa jednostek administracji publicznej, w szczególności środowiska samorządowego,
  • aspektów prawnych – krajowych i unijnych regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej i planowanych dyrektyw, rozporządzeń i ustaw,
  • krajobrazu zagrożeń na poziomie krajowym z perspektywy zespołów CSIRT i zwalczania cyberprzestępczości w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom w postaci szkodliwych i nielegalnych treści w internecie, w tym ochrona małoletnich użytkowników.

Warsztaty i szkolenia odbędą się dzień przed główną Konferencję, 15 kwietnia. W tej części znajdą się takie zagadnienia, jak: analiza mobilnego i statycznego malware, wyjaśnialność algorytmów AI, otwarte narzędzia oferowane przez CERT Polska dla skutecznego monitorowania i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, cyberhigiena dla prawników.

Zapraszamy!