Agenda

09:15 - 09:30

Rejestracja. Udział w warsztatach jedynie za zaproszeniem

#all

09:30 - 10:30

System S46 - Podniesienie poziomu świadomości podłączanych podmiotów w zakresie zarządzania ryzykiem i podniesienie jakości wypełnianych ankiet oraz prawidłowe przypisanie usług wspierających

Wojciech Lenartowicz(NASK)

#warsztat s46

Sala warsztatowa 3PL
09:30 - 10:30

Warsztat: Dostęp do informacji o zagrożeniach przy użyciu platformy n6

Krzysztof Rydz(CERT Polska)

#warsztat n6/sans

Sala warsztatowa 2PL
09:30 - 10:30

ICANN workshop: DNS: Prevention, Detection, Disruption and Defense

Carlos Alvarez del Pino(ICANN)

#warsztat ICANN

Sala warsztatowa 1EN
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

#all

12:00 - 13:00

Międzynarodowa sesja "Together-safer, stronger, smarter"

#warsztatowa TSS

sala warsztatowa 5PL
11:00 - 13:00

Warsztat: Dostęp do informacji o zagrożeniach przy użyciu platformy n6

Krzysztof Rydz(CERT Polska)

#warsztat n6/sans

Sala warsztatowa 2PL
11:00 - 13:00

ICANN workshop: DNS: Prevention, Detection, Disruption and Defense

Carlos Alvarez del Pino(ICANN)

#warsztat ICANN

Sala warsztatowa 1EN
11:00 - 13:00

System S46 - Podniesienie poziomu świadomości podłączanych podmiotów w zakresie zarządzania ryzykiem i podniesienie jakości wypełnianych ankiet oraz prawidłowe przypisanie usług wspierających

Wojciech Lenartowicz(NASK)

#warsztat s46

Sala warsztatowa 3PL
13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa

#all

14:00 - 15:30

Międzynarodowa sesja "Together-safer, stronger, smarter"

#warsztatowa TSS

sala warsztatowa 5
14:00 - 15:30

Zmniejszanie luki pomiędzy potrzebami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętnościami absolwentów szkół wyższych

Moderator: Anna Rywczyńska(NASK)

Paneliści: Maciej Groń (NASK), Julia Piechna (NASK), Janice Richardson (), Wout de Natris (De Natris Consult), Rafał Prabucki (Uniwersytet Śląski)

#warsztat s46

Sala warsztatowa 3PL
14:00 - 15:30

ICANN workshop: DNS: Prevention, Detection, Disruption and Defense

Carlos Alvarez del Pino(ICANN)

#warsztat ICANN

Sala warsztatowa 1EN
14:00 - 15:30

Scenario-Focused Detection and Response Workshop

Kai Thomsen(Dragos)

#warsztat n6/sans

Sala warsztatowa 2EN
15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

#all

16:00 - 17:00

ICANN workshop: DNS: Prevention, Detection, Disruption and Defense

Carlos Alvarez del Pino(ICANN)

#warsztat ICANN

Sala warsztatowa 1EN
16:00 - 17:30

Zmniejszanie luki pomiędzy potrzebami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętnościami absolwentów szkół wyższych

Moderator: Anna Rywczyńska(NASK)

Paneliści: Maciej Groń (NASK), Julia Piechna (NASK), Janice Richardson (), Wout de Natris (De Natris Consult), Rafał Prabucki (Uniwersytet Śląski)

#warsztat s46

Sala warsztatowa 3PL
16:00 - 17:30

Scenario-Focused Detection and Response Workshop

Kai Thomsen(Dragos)

#warsztat n6/sans

Sala warsztatowa 2PL