Monika Stachoń

Monika Stachoń

NASK

Zobacz prelegenta

Piotr Słowiński

Piotr Słowiński

NASK

Zobacz prelegenta

15:00 - 15:20

Ewolucja czy rewolucja europejskiego podejścia do cyberbezpieczeństwa?

Sala 3 - Praska PL

policy/menadżerska

Kontekst przyjęcia dyrektyw NIS1 i NIS2, omówienie różnic pomiędzy NIS1 i NIS2, omówienie nowych obszarów NIS2, omówienie wpływu NIS2 na KSC.