Wśród prelegentów SECURE 2012 znajdowali się m.in.:
 

Allen   Brian Allen US CERT

Brian Allen jest starszym analitykiem w US CERT (United States Computer Emergency Readiness Team), działającym przy Dyrektoriacie Ochrony Narodowej i Programów w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Stanów Zjednoczonych. Jest szefem programu Wspólnych Usług Bezpieczeństwa DHS (DHS Shared Security Services), prowadzi zespół zaawansowanych analiz i wspiera wysiłki na rzecz wzmocnienia gotowości w cyberprzestrzeni w sektorze prywatnym i publicznym. Pan Allen odbywał formalne szkolenie jako inżynier na Uniwersytecie Villanova. Bezpośrednie doświadczenie z bezpieczeństwem oraz dyplom zdobył na Uniwersytecie Towson, gdzie specjalizował się w Integralności Informacji oraz Ocenie i Audycie Bezpieczeństwa.

Pan Allen rozpoczął karierę zawodową jako informatyk w Defense Information System Agency, gdzie w 2004 wspierał inżynierów pracujących przy globalnej sieci grid. Przy tej okazji odwiedzał amerykańskie instalacje w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie, implementując systemy bezpieczeństwa sieciowego. Do 2007 roku współpracował z DHS przez różne agencje, m.in. FEMA, TSA i NPPD. W październiku 2010 dołączył do DHS jako pracownik federalny i obecnie jest menadżerem programów, wspierającym następujące obszary: Zarządzanie IDS, Ochrona Prywatności, Cyberszkolenia dla agencji federalnych i zasobów operacyjnych DHS.

Altheide   Cory Altheide Google

Cory Altheide jest inżynierem bezpieczeństwa w Google, zajmującym się przede wszystkim reagowaniem na incydenty i informatyką śledczą. Przez ostatnie dziesięć lat stale poszukiwał sposobów na poprawę metod i technik wykorzystywanych w reagowaniu na incydenty.

Cory pracował wcześniej jako główny konsultant w Mandiant, gdzie miał okazję reagować na wiele różnych incydentów w różnych sektorach. Przeprowadził także wiele dochodzeń w świecie cyfrowym, od zwalczania szpiegostwa przemysłowego po mierzenie się ze zorganizowaną przestępczością finansową. Poza tym, Cory zajmował się reagowaniem na incydenty i informatyką śledczą w IBM i US National Nuclear Security Administration (NNSA).

Cory jest autorem "Digital Forensics with Open Source Tools" oraz współautorem "UNIX & Linux Forensic Analysis" i "Handbook of Digital Forensics and Investigation."

 

Barsakov Vassil Barsakov RSA

13 lat doświadczenia w zarządzaniu IT i bezpieczeństwie IT. Podczas wielu lat pracy na placówkach zagranicznych w Austrii i Rosji był zaangażowany we wprowadzanie wielu systemów bezpieczeństwa IT w różnych krajach środkowej i wschodniej części regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Ukończył Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu, studiował także na Politechnice Wiedeńskiej.

Bosco  Francesca Bosco UNICRI

Francesca jest z wykształcenia prawniczką, specjalizującą się w prawie międzynarodowym. Praktykę w swoim zawodzie zdobywała przez dwa lata, zanim w 2006 roku rozpoczęła pracę w UNICRI w Emerging Crimes Unit. W UNICRI odpowiada za projekty związane z zapobieganiem cyberprzestępczości, a wspólnie z partnerami strategicznymi opracowała nowe metodyki i strategie badań oraz zwalczania przestępczości komputerowej. Była także współpracowaniczką w różnych projektach dotyczących cyberprzestępczości, m.in. Hackers Profiling Project (HPP), badanie bezpieczeństwa Systemów SCADA czy szeroko zakrojony program szkolenia dla profesjonalistów, prawników oraz organów ścigania.

Pani Bosco występowała także jako prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problemu pornografii dziecięcej, oraz wspomagała tworzenie wskazówek ITU dotyczących ochrony dzieci online.

Ostatnio, pani Bosco zajmuje się badaniem i rozwojem możliwości technicznych zwalczania udziału przestępczości zorganizowanej w cyberprzestępczości, a także metodyki do ustalenia społecznych i finansowych konsekwencji cyberprzestępczości i nadużyć online. Ponadto, bada prawne konsekwencje i przyszłe scenariusze związane z cyberterroryzmem i cyberwojną.

Obecnie prowadzi przewód doktorski na Uniwersytecie Mediolańskim.

Dworakowski Wojciech Dworakowski OWASP Poland

Konsultant bezpieczeństwa IT z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wspólnik w firmie SecuRing, od 9 lat zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa IT.

Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa szeroko pojętych aplikacji. Kierował wieloma projektami z zakresu audytu, oceny i testowania bezpieczeństwa systemów informatycznych i aplikacji, między innymi dla wiodących firm z sektora finansowego i wielu instytucji publicznych.

Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg BS7799. Od 2011 pełni funkcję Chapter Leader-a OWASP Poland.

Ferguson Rik Ferguson Trend Micro

Rik Ferguson jest dyrektorem działu Security Research & Communication w Trend Micro i jednym z czołowych ekspertów bezpieczeństwa informatycznego. Jest doradcą w europejskim forum Safer Internet, zrzeszeniu EURIM, szefem projektów w Europolu i International Cyber Security Prevention Alliance (ICSPA), dyrektorem Get Safe Online oraz doradcą w różnych forach technologicznych rządu Wielkiej Brytanii. W kwietniu 2011 Rik trafił do Infosecurity Hall of Fame. Jako prelegent na międzynarodowych wydarzeniach takich jak RSA, Mobile World Congress, Virus Bulletin, RUSI i e-Crime Congress, Rik omawia wyzwania stojące związane z rozwijającymi się technologiami i przestępczością online. Często udziela wywiadów dla BBC, CNN, CNBC, Channel 4, Sky News i Al-Jazeera English. Jest także często cytowany przez krajowe gazety oraz magazyny branżowe na całym świecie.

Rik jest autorem bloga Countermeasures i czołowym rzecznikiem Trend Micro. Pisuje także regularnie w CIO, ZDNet, T3 i kilku innych europejskich wydawnictwach. Z tej pozycji, Rik jest aktywnie zaangażowany w badania zagrożeń online i podziemnej ekonomii. Bada także szerokie skutki nowych rozwiązań w technologiach informacyjnych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo zarówno konsumentów jak i przedsiębiorstw.

Rik ma ponad siedemnaście lat doświadczenia w bezpieczeństwie informacji, a z Trend Micro związany jest od 2007 roku. Zanim trafił na swoje obecne miejsce, był także specjalistą ds. infrastruktury bezpieczeństwa w EDS, gdzie kierował pracami nad bezpieczeństwem dla potrzeb projektów rządowych, związanych z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. Był także starszym inżynierem produktu w McAfee, gdzie zajmował się bezpieczeństwem sieci, zapobieganiem włamaniom, szyfrowaniem oraz filtrowaniem treści.

Rik Ferguson ma dyplom pierwszego stopnia ze sztuki na Uniwersytecie Walii i oraz ważne certyfikaty Cerified Ethical Hacker i CISSP-ISSAP.

Gmurczyk Adam Gmurczyk Chartis

Adam Gmurczyk jest ekspertem ds. oceny ryzyka od przeszło 9 lat związanym z obszarem ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej, w tym, w szczególności, firm z branży informatycznej i nowych technologii.

Jako underwriter w dziale Financial Lines firmy Chartis Europe SA Oddział w Polsce odpowiada za dostosowanie do polskich wymogów i wprowadzenie na rynek specjalistycznej usługi CyberEdge, chroniącej przed skutkami naruszenia danych i przestępstw elektronicznych.

Pan Gmurczyk jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (MIiS).

Haertle  Adam Haertle UPC

Kierownik ds. bezpieczeństwa informatycznego w UPC Polska. Odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony informacji, w szczególności danych osobowych abonentów oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, wykrywanie i eliminowanie nadużyć zarówno korporacyjnych jak i abonenckich, współpracę z organami ścigania, funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych w obszarze IT oraz ich zgodność z obowiązującymi regulacjami. W latach 2008 - 2009 członek Zarządu ISACA Polska, posiada kwalifikacje CISA i CRISC.

 

Hnevkovsky Petr Hnevkovsky HP

Petr Hnevkovsky to uznany w swoim regionie profesjonalista z dziedziny bezpieczeństwa informacji, o ponad piętnastoletnim doświadczeniu. Petr specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji i zarządzaniu ryzykiem, co pomogło mu we wprowadzaniu z sukcesem rozwiązań SIEM w projektach w Europie Środkowej podczas pracy dla S&T, ArcSight, a po przejęciu firmy - dla HP Enterprise Security. Petr ma różne certyfikaty związane z bezpieczeństwem, w tym CISA i M-ISMS.

Kaastrup Jan Kaastrup CSIS Security Group

Jan rozpoczynał swoją karierę profesjonalną w najstarszej duńskiej firmie zajmującej się bezpieczeństwem IT w 1998 roku i od tego czasu stale wiązał ją z tym właśnie polem zainteresowań.

W poprzednich latach wyspecjalizował się w zagadnieniach e-przestępczości. Pomagał także w budowaniu CSIS Security Group - czołowego dostawcy informacji i rozwiązań w zakresie zwalczania e-przestępczości w krajach skandynawskich; wspiera także kilka z największych banków na świecie.

Kluska Michał Kluska Olesiński & Wspólnicy

Aplikant adwokacki 3. roku pracujący w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy. Od 2008 r. związany z tematyką mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w Internecie, tematyką usług świadczonych drogą elektroniczną oraz e-commerce.

Od ponad trzech lat członek zespołu prawników doradzających Nasza Klasa Sp. z o.o. w obszarach prawa własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, postępowań sądowych (w tym postępowań karnych dotyczących spamu).

Prelegent podczas licznych konferencji z zakresu informatyki śledczej, ochrony danych osobowych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną. Autor publikacji prasowych m.in. w Rzeczpospolita, Dzienniku Internautów, Dzienniku Gazeta Prawna oraz "IT w Administracji".

Kołcz Aleksander Kołcz Twitter

Aleksander Kołcz jest aktualnie związany z Twitterem, gdzie skupia się na stosowaniu Uczenia Maszynowego i technik Data Mining do modelowania zainteresowań użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Ma 12 lat doświadczenia w badaniach i rozwoju w przedsiębiorstwach, w tym w Microsoft, AOL oraz Personalogy. W 1996 r. obronił doktorat w Instytucie Nauki i Technologii University of Manchester.

Konieczny Piotr Konieczny niebezpiecznik.pl

Od 7 lat pomaga polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu sieci oraz webaplikacji. Pracę w branży IT rozpoczął w brytyjskim oddziale Philips Electronics. Obecnie kierownik zespołu bezpieczeństwa w Niebezpiecznik.pl, firmie doradczej, wykonującej audyty i testy penetracyjne systemów teleinformatycznych.

Kotowicz Krzysztof Kotowicz Securing

Web security researcher specializujący się w wykrywaniu i wykorzystywaniu podatności w technologiach z rodziny HTML5. Autor wielu nowych wektorów ataku na aplikacje internetowe z wykorzytaniem HTML5 / UI redressing, prezentowanych na międzynarodowych konferencjach (Hack in Paris, SecurityByte, CONFidence, HackPra). Uczestnik i laureat programów bug bounty (Facebook White Hat, Google Security Hall Of Fame, Piwik).

Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT w SecuRing. Trener bezpieczeństwa IT w Niebezpiecznik.pl, autor programu szkoleniowego "Hacking HTML5". Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu bezpiecznych aplikacji internetowych.

Krawczyk Paweł Krawczyk

Paweł Krawczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych. CISSP. Od 1992 r. związany z pierwszą w Polsce siecią komputerową FidoNet oraz Politechniką Krakowską. Członek ISOC-PL, ISACA, ISSA. Autor licznych publikacji w tygodniku Computerworld oraz wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych. Od 1996 r. zajmuje się projektowaniem systemów bezpieczeństwa sieci komputerowych. W 2002 r. zaprojektował dla firmy ABA szyfrator certyfikowany następnie na poziom ITSEC-E2. Od 2005 r. tworzył i prowadził szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w fimie Compendium. Od 2009 roku odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów i aplikacji w Hewitt Associates. Jako konsultant współpracował m.in. z Krajową Izbą Gospodarczą, Adobe i Mobitrust.

 

Krystosek Paul Krystosek CERT

Paul Krystosek jest szefem zespołu analityków w dziale Network Situational Awareness CERT przy Instytucie Inżynierii Oprogramowania (SEI) Uniwersytetu Carnegie Mellon.

Dr Krystosek dołączył do SEI w 2008 roku. Wcześniej pracował w Lawrence Livermore National Laboratory jako członek CIAC (Computer Incident Advisory Capability), będącego częścią zespołu reagującego w Departamencie Energii. Pracował także w Argonne National Lab oraz Fermi National Accelerator Laboratory. Wykładał informatykę na Uniwersytecie Bradley, w Illinois Institute of Technology, oraz North Central College. Studia pierwszego stopnia skończył na Albion College, drugiego na Uniwersytecie Bradley, wreszcie tytuł doktora zdobył w Illinois Institute of Technology. Jest członkiem Association for Computing Machinery. Występował między innymi na konferencjach RSA 2012, DOD Cybercrimes 2012, FloCon 2012. Był także współkierującym konferencją FloCon w latach 2010 i 2011.

Lacki Borys Łącki LogicalTrust

Za dnia white hat, specjalista zajmujący się testami penetracyjnymi w firmie www.logicaltrust.net świadczącej kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa informacji. Kiedy zapada zmrok, biały kapelusz ląduje w szafie, a jego miejsce zajmuje czarna maska shinobi. Tak przyodziany, tropi niebezpieczeństwa czyhające na nieświadomych użytkowników, a o swoich spostrzeżeniach informuje i ostrzega na łamach bloga www.bothunters.pl. Od ponad 10 lat związany z bezpieczeństwem IT. Jest autorem kilkunastu prelekcji na branżowych konferencjach m.in. Securecon, SEConference, SekIT, Open Source Security, Software Freedom Day. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz aktywny uczestnik stowarzyszenia International Security Systems Association.

 

Marquis-Boire Morgan Marquis-Boire Google

Morgan Marquis-Boire jest inżynierem bezpieczeństwa w Google, pracującym w zespole reagowania na incydenty. Zajmuje się badaniami z dziedziny bezpieczeństwa w Citizen Labs, Munk School of Global Affairs, Uniwersytecie w Toronto, był także jednym z pierwszych organizatorów konferencji KiwiCON w Nowej Zelandii.

Oprócz mówienia o sobie w trzeciej osobie i występowania na różnych konferencjach dotyczących bezpieczeństwa, zajmuje się także wieloma tematami z różnych dziedzin - od ekologii po badania akademickie.

 

Mazurczyk Wojciech Mazurczyk Politechnika Warszawska

Doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Niezależny konsultant, instruktor i specjalista w zakresie bezpieczeństwa i sieci telekomunikacyjnych. Uczestniczył w projektach realizowanych dla zagranicznych i polskich firm oraz jednostek administracji rządowej. Autor ponad 80 publikacji z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i telekomunikacji, w tym 15 z listy filadelfijskiej oraz 2 wniosków patentowych. Posiada prawie 10 lat doświadczenia zawodowego.

Strona domowa Wojciecha

McArdle Robert McArdle Trend Micro Europe

Robert jest szefem europejskiego zespołu ds. Badania Zaawansowanych Zagrożeń w Trend Micro, gdzie zajmuje się analizą najnowszych trendów w złośliwym oprogramowaniu, w szczególności przewidywaniem przyszłych zagrożeń, badaniem podziemia i koordynacją śledztw prowadzonych wspólnie z międzynarodowymi organami ścigania. Robert często występuje w charakterze prelegenta dla prasy oraz słuchaczy konferencji dotyczących bezpieczeństwa. Wykłada także zajęcia z Analizy Złośliwego Oprogramowania i Śledztw Cyberprzestępczości na studiach magisterskich na politechnice w Cork oraz dublińskim UCD. Jest też trenerem szkoleń SANS. Martwi się, że jego hobby jest jednocześnie jego pracą i zastanawia się, czy "normalni" ludzie też mają takie problemy. Lubi długie spacery po plaży, szczeniaczki i Guinnesa.

Monnier Dave Monnier Team Cymru

Dave Monnier jest Ewangelistą Bezpieczeństwa oraz Kolegą w Team Cymru, firmie z Lake Mary na Florydzie, która specjalizuje się w badaniach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. Team Cymru podejmuje przede wszystkim próby zrozumienia ekonomicznych aspektów przestępczości internetowej, a Dave potrafi znakomicie opisywać złożoną naturę podziemnej ekonomii, zarówno przed kadrą kierowniczą jak i osobami technicznymi. Zdając sobie sprawę, że bezpieczeństwo w realnym świecie zależy zarówno od czynników związanych z technologią jak i biznesem, Dave pomaga organizacjom podejmować w pełni przemyślane decyzje dotyczące bezpieczeństwa i polityk. Dave przemierzył spory kawałek świata prezentując idee Team Cymru oraz pomagając różnym organizacjom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów.

Ze swoim ponadczternastoletnim doświadczeniem z szerokim spektrum technologii, Dave wykazuje się wiedzą i zrozumieniem w każdej sytuacji. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako administrator systemów UNIX i Linux w środowiskach akademickich i wysokowydajnych, gdzie pomagał tworzyć jedne z najpotężniejszych ówcześnie systemów obliczeniowych. Następnie zajął się bezpieczeństwem, między innymi jako główny inżynier bezpieczeństwa na jednym z największych amerykańskich uniwersytetów, oraz pomagając tworzyć Research and Education Networking ISAC, część formalnej amerykańskiej społeczności ISAC. W 2007 Dave dołączył do Team Cymru, gdzie pracował jako Inżynier Bezpieczeństwa a później Ewangelista Bezpieczeństwa. W 2010, Dave otrzymał tytuł Kolegi Team Cymru, najwyższe odznaczenienie w Team Cymru.

Nazario Jose Nazario The Honeynet Project

Dr Jose Nazario jest menadżerem wysokiego szczebla, zajmującym się badaniami w zakresie bezpieczeństwa w Arbor Networks. Odpowiada między innymi za analizę nowych zagrożeń, inżynierę wsteczną złośliwego kodu, rozwój oprogramowania i rozwijanie mechanizmów implementowanych w platformach Arbora przez systemy wykrywania zagrożeń Active Threat Feed (ATF) i ATLAS Intelligence Feed (AIF). Dr Nazario jest także mocno zaangażowany w społeczność badaczy bezpieczeństwa w Internecie, w tym w takie inicjatywy jak Conficker Working Group, FIRST i wiele innych.

Zainteresowania badawcze Dr Nazario to między innymi wielkoskalowe trendy w Internecie, np. miary osiągalności i topologii, ataki DDoS, botnety, robaki internetowe, narzędzia do analizy kodu czy data mining. Jest autorem książek "Defense and Detection Strategies against Internet Worms" oraz "Secure Architectures with OpenBSD." Tytuł doktora biochemii uzyskał na Case Western Reserve University w 2002 roku. Przed rozpoczęciem pracy w Arbor Networks był niezależnym konsultantem z dziedziny bezpieczeństwa. Dr Nazario jest częstym mówcą na konferencjach na całym świecie, m.in. CanSecWest, PacSec, Blackhat, NANOG, FIRST i USENIX Security.

Pawlinski Paweł Pawliński CERT Polska/NASK

Specjalista w Zespole Projektów Bezpieczeństwa w CERT Polska. Jego główne zainteresowania w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego to systemy wykrywania włamań, algorytmy wykrywania anomalii, honeypoty klienckie oraz wizualizacja danych. Aktualnie kieruje zespołem tworzącym system wykrywania ataków na aplikacje klienckie - Honey Spider Network 2.0. Jest również zaangażowany w prace nad n6 - platformą do wymiany danych dotyczących bezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

Pittman Ryan D. Pittman NASA

Ryan Pittman jest śledczym w amerykańskiej agencji NASA, gdzie kontynuuje swoją ponadszesnastoletnią karierę zawodową w organach ścigania i kryminalistyce. Agent specjalny Pittman służył wcześniej jako asystent agenta specjalnego do spraw kryminalistyki cyfrowej i badań w jednostce Armii Amerykańskiej, zajmującej się zwalczaniem przestępczości informatycznej. Pracował także jako śledczy kryminalistyki cyfrowej w Stroz Feidberg, LLC, główny instruktor w Guidance Software, Inc., starszy analityk kryminalistyki w Sytex. W trakcie czynnej służby wojskowej był także koordynatorem zwalczania przestępczości komputerowej a Armii Amerykańskiej. Obecnie jest kandydatem do tytułu doktora na Uniwersytecie Northcentral (ABD), a wcześniej otrzymał dyplom magistra kryminalistyki z National University, dyplom magistra z zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych na Colorado Technical University, dyplom pierwszego stopnia z prawa karnego na University of Maryland University College. Agent specjalny Pittman jest autorem kilku wydawnictw, m.in. materiałów do szkoleń Guidance Software z wykrywania włamań w sieciach komputerowych, rozdziału dotyczącego analizy kryminalistycznej w Windows w książce "Handbook of Digital Forensics and Investigation" (pod redakcją Eoghana Casey'a). Ponadto, jest recenzentem w międzynarodowym piśmie Digital Investigation, wydawanym przez Elsevier. Agent specjalny Pittman wykładał m.in. na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona, University of Maryland University College i Central Texas College. Był także zapraszany do prowadzenia prelekcji i szkoleń na temat reagowania na incydenty, śledztw cyfrowych i kryminalistyki komputerowej na pięciu kontynentach.

Raczyński Alexander Raczyński Websense

Alexander Raczyński pracuje jako inżynier systemowy i jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży produktów Websense w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Alexander reprezentuje firmę Websense u klientów, partnerów oraz podczas imprez branży informatycznej.

Alexander Raczyński studiował informatykę na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy) i zdobywał swoje doświadczenie pracując od ponad 15 lat w sektorze Bezpieczeństwa IT w kraju i zagranicą.

Siedlarz Marcin Siedlarz CERT.GOV.PL

Administrator systemów Linux / *BSD i specjalista ds. bezpieczeństwa aplikacji WWW. Do jego obowiązków należy m.in. zarządzanie wykonywanymi testami penetracyjnymi.

Skalicky Marek Skalicky Qualys

Marek Skalicky dołączył do firmy Qualys w 2008 roku na stanowisku Regional Account Manager dla Europy Wschodniej, szczególnie skupiając się na rozwoju terytorialnym, ale współpracował z Qualys już od 2003 jako Konsultant Bezpieczeństwa z punktu widzenia parterów.

Wcześniej pan Skalicky zajmował się zarządzaniem projektami z dziedziny bezpieczeństwa informacji dla firmy Risk Analysis Consultants, gdzie współpracował z wieloma przedsiębiorstwami z Czech, skupiając się na zarządzaniu ryzykiem informacji, zarządzaniem podatnościami a także implementacją procesów ISMS w oparciu o standardy ISO/IEC 2700X.

Marek Skalicky posiada certyfikaty CRAMM, ISO 27001 Lead Auditor, CISM oraz CRISC.

Szczypiorski Krzysztof Szczypiorski Politechnika Warszawska

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie telekomunikacji. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie teleinformatyki oraz ochrony informacji.

Jako niezależny konsultant i trener z tego zakresu pomaga największym polskim oraz zagranicznym firmom z sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, oraz ministerstwom i jednostkom administracji rządowej.

Autor ponad 160 publikacji z zakresu teleinformatyki i ochrony informacji, w tym 25 z listy filadelfijskiej oraz 3 wniosków patentowych. Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat na rynku usług doradczych.

Strona domowa Krzysztofa

Szymczak Błażej Szymczak Grupa Allegro

Specjalista ds. bezpieczeństwa transakcji w dziale Zaufanie i Bezpieczeństwo Grupy Allegro, absolwent komunikacji społecznej na UAM. Przez 4 lata aktywnie czuwał nad bezpieczeństwem przeprowadzanych transakcji. Śledził i wykrywał próby oszustw na Allegro, jak również zajmował się edukacją zespołów bezpieczeństwa serwisów międzynarodowych Grupy Allegro. Obecnie zajmuje się analizą zagrożeń oraz wdrażanych rozwiązań dla użytkowników z punktu widzenia bezpieczeństwa. Prowadzi też wykłady wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu bezpiecznego e-commerce'u.

Śniechowska Ewa Śniechowska Integrated Solutions

Ewa Śniechowska jest Inżynierem Sprzedaży do Kluczowych Klientów w Integrated Solutions, firmie będącej integratorem ICT należącym do Orange Polska. Do jej obowiązków należy techniczne wsparcie w obszarze Security, w którym może wykazać się wieloma certyfikatami.

Wcześniej pracowała w firmie Ascomp SA na stanowisku Inżynier Technicznego Wsparcia Sprzedaży. Ewa Śniechowska jest absolwentką Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jej hobby to narciarstwo, wspinaczka, podróże i muzyka.

Wanio Grzegorz Wanio Olesiński i Wsp.

Radca prawny, Partner w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem prawa handlowego z pogłębionym uwzględnieniem kontekstu podatkowego.

Aktualnie stoi również na czele zespołu specjalizującego się w zagadnieniach prawa mediów elektronicznych. Jako pełnomocnik zaangażowany jest w prace grupy lobbingowej (EU Social Networks Group), działającej przy komisji europejskiej, członek grupy roboczej w ramach prac nad zmianami przepisów dot. ochrony prywatności na szczeblu europejskim.

Grzegorz uczestniczy również w spotkaniach grupy roboczej "Dialog", prowadzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Michał Boni a stanowiących forum wymiany opinii rządu z organizacjami społecznymi i przedstawicielami pracodawców związanych z Internetem. Czynnie bierze również udział w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem unijnym dot. ochrony danych osobowych.

Prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, autor branżowych publikacji prasowych. W wolnym czasie chętnie żegluje i jeździ na nartach.

Warso Zuzanna Warso CERT Plix

Prawnik, od dwóch lat związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W CERT Plix doradza w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji.

van Wyk Kenneth van Wyk KRvW Associates

Kenneth R. van Wyk jest znanym na forum międzynarodowym ekspertem bezpieczeństwa informacji i autorem książek wydanych przez O'Reilly "Incident Response" oraz "Secure Coding".

Oprócz usług doradztwa i szkolenia, które wykonuje przez swoją firmę KrvW Associates, LLC, jest także członkiem Rady Dyrektorów oraz Komitetu Sterującego w organizacji non-profit FIRST, członkiem Rady Dyrektorów SecAppDev, oraz comiesięcznym felietonistą w Computerworld. Ken jest także liderem projektu iGoat w OWASP.

Ken ma 22 lata doświadczenia jako praktyk bezpieczeństwa IT w sektorach akademickim, wojskowym i komercyjnym. Pracował na wysokich stanowiskach technicznych i zarządzających w Tekmark, Para-Protect, Science Applications International Corporation (SAIC), Departamencie Obrony USA, Uniwersytecie Carnegie Mellon oraz Uniwersytecie Lehigh.

W Instyctucie Inżynierii Oprogramowania na Uniwersytecie Carnegie Mellon, Ken był wśród założycieli zespołu Computer Emergency Response Team (CERTR). Ma dyplom inżynierski z Uniwersytetu Lehigh i jest częstym prelegentem na konferencjach technicznych, gdzie udziela szkoleń i wykładów technicznych - m.in. CSI, ISF, USENIX, FIRST, AusCERT i in.

Zielińska Elżbieta Zielińska Politechnika Warszawska

Magister inżynier telekomunikacji. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Przygotowuje doktorat z zakresu steganografii sieciowej.

Żuber Radosław Żuber CERT Polska

Specjalista w Zespole Reagowania na Incydenty Naruszające Bezpieczeństwo Teleinformatyczne w CERT Polska. Absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Prywatnie zapalony żeglarz i narciarz.

Partnerzy SECURE 2017

Patronat Honorowy

Ministerstwo Cyfryzacji
Enisa
UKE
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Instytut Kościuszki

Partner Główny

Huawei

Partnerzy

Arrow
CheckPoint
F5
Fidelis
IBM
McAfee
Paloalto
4sync
samsung

Partner Specjalny

Wheel Systems

Wystawcy

Huawei
Check Point
Cisco
Comp
ENISA
EMCA
Novicom
Ectacom
CYNET
F5
4sync
Fortinet
Fidelis
Greeneris
Integrity Partners
Trend Micro
Audi
Palo Alto
PASSUS
Symantec
samsung
Wheel System
NASK
NASK SA

Patronat Medialny

Rzeczpospolita
ISSA
ITWIZ
Niebezpiecznik
Polska Agencja Prasowa
Puls Biznesu
Sekurak
Wirtualna Polska
Zaufana Trzecia Strona

Partner Wspierający

Audi
Weco Travel

Organizatorzy

NASK
CERT
NASK SA

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.