Prezentacje SECURE 2006

Pierwszy dzień konferencji, 17 października 2006 r.

 

Drugi dzień konferencji, 18 października 2006 r.

 

Referat dodatkowy

Maciej Gajewski, Piotr Krzysztof Sowinski
Ochrona tajemnicy zawodowej przez osoby świadczące pomoc prawną, a bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w środowisku teleinformatycznym

Dodatek

Broszura "SECURE - 10 lat"