Program SECURE 2007

Tematyką konferencji ISSE/SECURE 2007 była przede wszystkim:

  • Prywatność i ochrona danych
  • Bezpieczeństwo transakcji internetowych
  • Bezpieczeństwo srodków i narzędzi komunikacyjnych
  • Najlepsze praktyki, metodologie i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo
  • Reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa
  • Ocena i zarządzanie ryzykiem
  • Aspekty prawne i organizacyjne bezpieczeństwa sieci
  • Rola poszczególnych grup użytkowników sieci w zwiększaniu bezpieczeństwa teleinformatycznego