Prelegenci

Christy Quinn

Accenture Security iDefense

Christy Quinn jest specjalistą ds. bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestępczości w Accenture Security iDefense oraz członkiem zespołów: iDefense Threat Hunting, OSINT i Reconnaissance (THOR). Specjalizuje się w badaniach nad atakami ukierunkowanymi, operacjami informacyjnymi w cyberprzestrzeni oraz zorganizowanymi grupami cyberprzestępczymi.

Inbar Raz

Inbar uczy i wykłada o bezpieczeństwie internetu i inżynierii wstecznej niemal tak długo jak sam zajmuje się tymi tematami. Zaczął programować, gdy miał 9 lat na swoim Dragon 64. Gdy miał 13 lat dostał swój PC i od 14 roku życia zajmuje się inżynierą wsteczną. W liceum był jedną z głównych postaci izraelskiej sceny BBS. Większość zawodowej kariery poświęcił obszarowi bezpieczeństwa internetu i danych, a jedynym powodem, dla którego nie jest teraz w więzieniu jest to, że wybrał właściwą stronę mocy we wczesnym wieku.

Inbar specjalizuje się w nieszablonowym myśleniu o analizie bezpieczeństwa i wyszukiwaniu luk. Wykorzystując swoje ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa internetu i danych, spędził 3 lata w firmie Check Point prowadząc badania nad złośliwym oprogramowanie oraz 2 lata w PerimeterX, gdzie zajmował się botnetami i atakami zautomatyzowanymi, a także edukacją użytkowników sieci w tym zakresie. Inbar aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach, m.in. Defcon, Kaspersky SAS, Hack.lu, CCC, Virus Bulletin, ZeroNights, ShowMeCon, oraz wydarzeniach organizowanych przez organy ścigania oraz firmę Check Point.

Will Stefan Roth

Nozomi Networks

Specjalista z ponad 18-letnim doświadczeniem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i architektury sieci. Zanim dołączył do Nozomi Networks jako dyrektor DACH & EE, zarządzał kilkoma organizacjami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem w regionie EMEA, takimi jak Wave Systems oraz HEAT Software. Wcześniej na stanowisku Dyrektora Handlowego w Wave Systems i Tufin Software Technologies. Swoje doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa wykorzystał również w Check Point Software Technologies, wzmacniając pozycję firmy na rynku.

Urszula Rybicka

NASK

Specjalistka w dziedzinie popularyzacji nauki. Dawniej dziennikarka naukowa Polskiej Agencji Prasowej. Dziś wspiera instytucje naukowe w propagowaniu wiedzy i informowaniu o wynikach rzetelnych badań.

Mariusz Sawczuk

F5

W firmie F5 Networks pracuje na stanowisku Specialist Systems Engineer i jest odpowiedzialny za region North & East EMEA. Zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie projektowania, architektury produktów i rozwiązań bezpieczeństwa F5 Networks.

Z branżą IT związany ponad 15 lat. W swojej karierze prowadził projekty sieciowe obejmujące swoim zakresem wiele technologii i producentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa sieci. Posiadacz wielu certyfikatów i prelegent na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT i sieciom.
Linkedin: www.linkedin.com/in/mariusz-sawczuk-f5

Krzysztof Silicki

p.o. Dyrektora NASK, NASK

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. Obecnie p.o. Dyrektora NASK, poprzednio na stanowisku Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa NASK. W latach 2017-2018 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialnego za obszar cyberbezpieczeństwa.Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.).

W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie - CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa¬cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS, ARAKIS.GOV. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W MC kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach i inicjatywach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Jarosław Sordyl

CERT PSE

Wieloletni konsultant w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ekspert Informatyki Śledczej oraz eDiscovery, Lead Auditor Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO/IEC 27001 a także Certified Lead Penetration Tester. Wykładowca współpracujący na co dzień z instytucjami szkoleniowymi, akademickimi oraz jednostkami naukowymi w zakresie tematów związanych z bezpieczeństwem IT.

Do 2014 roku członek Zarządu Europolu, przedstawiciel Polski na forum Szefów Krajowych Jednostek Europolu, członek grup roboczych Zarządu Europolu ds. IT i korporacyjnych. Produkt Menadżer oraz trener systemów informacyjnych Europolu. Były Szef Krajowej Jednostki Europolu w Biurze Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Od ponad 18 lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa IT i cyberprzestępczości m.in. w ramach międzynarodowej współpracy organów ścigania. Posiada wiele certyfikatów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym m.in.: CISSO, CDFE, CPTE, CDRE, ISO 27001 – Lead Auditor, ISO 27002 – Lead Implementer, CLPT - Certified Lead Penetration Tester, ISO 37001 Lead Implementer. Równocześnie posiadacz certyfikacji – MCP: Microsoft Certified Profession. Członek stowarzyszeń specjalistów organów ścigania „Computer Forensics – IACIS” oraz członek HTCIA - High Technology Crime Investigation Association. Ukończył Akademię Interpolu – IP Crime Investigators.

Partnerzy

Patronat Honorowy

Partner Główny

Partner Specjalny

Patroni medialni

Konferencję wspiera