Juhan Lepassaar

Juhan Lepassaar

ENISA

Juhan Lepassaar jest dyrektorem wykonawczym unijnej agencji ds. bezpieczeństwa cybernetycznego. Objął funkcje dyrektora wykonawczego ENISA 16 października 2019 r. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w ramach Unii Europejskiej. Przed dołączeniem do ENISA przez sześć lat pracował w Komisji Europejskiej, w tym jako szef gabinetu wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa odpowiedzialnego za jednolity rynek cyfrowy. W tym charakterze kierował również i koordynował przygotowania i negocjacje dotyczące ustawy o bezpieczeństwie cybernetycznym. Pan Lepassaar rozpoczął swoją karierę w Biurze Rządu Estonii, kierując przez pięć lat krajowym systemem koordynacji UE jako dyrektor do spraw UE i doradca premiera do spraw UE.

Prowadzone prelekcje