Zuzanna Polak

Zuzanna Polak

NASK

Kierownik Działu Budowania Świadomości Cyberbezpieczeństwa w NASK. Absolwentka psychologii, od ponad 10 lat zaangażowana w działalność edukacyjno-popularyzatorską w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz zwalczania treści nielegalnych w NASK. Autorka publikacji na temat różnych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, prelegentka na wielu wydarzeniach z branży cyberbezpieczeństwa. W latach 2012-2014 była skarbnikiem zarządu stowarzyszenia INHOPE. Obecnie zaangażowana w krajowe i międzynarodowe projekty z zakresu budowania świadomości Cyberbezpieczeństwa dla różnych grup społecznych – administracji, sektora MŚP oraz zwykłych użytkowników Internetu.

Prowadzone prelekcje