Łukasz Jędrzejczak

Łukasz Jędrzejczak

CSIRT MON

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003 r. podjął służbę w Policji. Od grudnia 2016 r. do lipca 2018 r. kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie. Od marca 2018 r. do marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie odpowiadał za cyberbezpieczenstwo i nadzór nad jednostkami RON z tego zakresu. Od kwietnia 2020 r. szef CSIRT MON.