Jacob Turowski

Jacob Turowski

Dyrektor ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Meta

Odpowiada za budowę relacji między Meta a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi wpływem Internetu na społeczeństwo i gospodarkę. Przed dołączeniem do Meta kierował zespołem zespołem zajmującym się polityką publiczną i regulacjami w UPC Polska, będącym pierwszym operatorem kablowym w Polsce. Międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki cyfrowej zdobył m.in. w Brukseli, pracując nad agendą cyfrową i regulacjami europejskimi dla m.in. dla PwC i Belgacomu.