Paweł Bąkała

Paweł Bąkała

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Specjalista, doradca i architekt IT rozwiązań o wysokiej dostępności z 20 letnim doświadczeniem zarówno na rynku prywatnym jak i sektorze publicznym. Od 6 lat związany z projektami realizowanymi min. przez Ministerstwo Cyfryzacji, MSWiA oraz Ministerstwo Zdrowia. Jako główny architekt uczestniczył w budowie rozwiązań wykorzystywanych w ramach Systemów Informatycznych Powiadamiania Ratunkowego, Wspólnej Infrastruktury Państwa czy Rządowego Klastera Bezpieczeństwa. Promotor wykorzystywania całego spektrum technologii i nurtów IT i łączenia ich w ramach projektu w dążeniu do uzyskania najkorzystniejszej architektury rozwiązania. W projekcie SWD PRM łączy role organizatora Centrum Technicznego jak i architekta budowanych systemów.